میکروفن

میکروفن های جی تی ار به دو دسته با سیم و بیسیم تقسیم می شود. 
میکروفن های حرفه ای سیم دار از نوع خازنی و یا کاردیود می باشد که با پیشوند DXL و CLX نام گذاری می شود و دارای کلید قطع و وصل می باشد. ازمیکروفن های سیم دار یقه ای می توان به مدل CLX-846 اشاره کرد و میکروفن های سیم دار دارای تنوع می باشد.
میکروفون های سیم دار مدل های DXL-841 DXL-842 DXL-843 DXL-844 DXL-845 DXL-846  می باشد.
میکروفن های بیسیم J.T.R نیز به دو مدل تک کانال و دو کانال که هر کدام نیز به دو دسته فرکانس کاری UHF و VHF تقسیم بندی می شود.
میکروفن های بی سیم را با توجه به نوع کاربری می توانید یقه ای-هدمیکی و یا دستی انتخاب کنید.جستجوی دقیق تر