پاور آمپلی فایر

پاور آمپلی فایر

تقویت کننده های قدرت جهت راه اندازی باندها مورد استفاده قرار می گیرد که به میکسر و یا پاور میکسر متصل می شود.

پاور آمپلی فایرهای اهمی جی تی ار به صورت دو کانال استریو طراحی و تولید می شود که به سه دسته PMC , PW , PD , MX تقسیم می شود و هریک از این دسته بندی ها نیز به مدل های مختلف که از نظر وات خروجی بایکدیگر متفاوت می باشند تقسیم می شود.

صفحه نمایش موجود برروی آمپلی فایرها دمای هریک از آمپلیفایرها ، وضعیت فن ها، ولتاژ ورودی برق و سیگنال ورودی را جهت کنترل دقیق تر کاربر نمایش می دهد.

مدار محافظ داخلی آمپلی فایرها را در برابر اتصال کوتاه، بار اضافه و ولتاژ ورودی محافظت می کند.


مقایسه کالا (0)


پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-650

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-650

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-650 توان خروجی 2*950 وات در 2 اهم توان خروجی 2*650 وات در 4 اهم توان خروجی 2*400 در 8 اهم در حالت BRI..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-950

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-950

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-950 توان خروجی 2*1400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*950 وات در 4 اهم توان خروجی 2*600 در 8 اهم در حالت BR..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1300

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1300

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1300 توان خروجی 2*1900 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1300 وات در 4 اهم توان خروجی 2*800 در 8 اهم در حالت BRIDGE..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1600

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1600

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1600 توان خروجی 2*2400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1600 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1000 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1800

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1800

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1800 توان خروجی 2*2700 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1800 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1200 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-2100

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-2100

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-2100 توان خروجی 2*3000 وات در 2 اهم توان خروجی 2*2100 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1400 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-300

آمپلی فایر JTR مدل PD-300

آمپلی فایر  JTR مدل PD-300 توان خروجی 2*500 وات در 2 اهم توان خروجی 2*300 وات در 4 اهم توان خروجی 2*200 وات در 8 اهم در حالت BR..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-700

آمپلی فایر JTR مدل PD-700

آمپلی فایر  JTR مدل PD-700 توان خروجی 2*1000 وات در 2 اهم توان خروجی 2*700 وات در 4 اهم توان خروجی 2*400 وات در 8 اهم در حا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1050

آمپلی فایر JTR مدل PD-1050

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1050 توان خروجی 2*1400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1050 وات در 4 اهم توان خروجی 2*600 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1350

آمپلی فایر JTR مدل PD-1350

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1350 توان خروجی 2*1800 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1350 وات در 4 اهم توان خروجی 2*800 وات در 8 اهم در حالت..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1700

آمپلی فایر JTR مدل PD-1700

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1700 توان خروجی 2*2200 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1700 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1000 وات در 8 اهم در..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1900

آمپلی فایر JTR مدل PD-1900

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1900 توان خروجی 2*2400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1900 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1200 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-650

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-650

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-650 توان خروجی 2*950 وات در 2 اهم توان خروجی 2*650 وات در 4 اهم توان خروجی 2*400 وات در 8 اهم در حالت B..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-950

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-950

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-950 توان خروجی 2*1400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*950 وات در 4 اهم توان خروجی 2*600 وات در 8 اهم در حالت..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر JTR PMC-1300

آمپلی فایر JTR PMC-1300

آمپلی فایر JTR PMC-1300پاور آمپلی فایر JTR مدل PMC-1300 یک آمپلی فایر قدرت با کلاس کاری تقویت کنندگی H است که دارای دو لاین استریو با قدرت 1300 وات در..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1600

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1600

پاور آمپلیفایر سری PMC مدل 1600 با دو خروجی 1000 وات در هر کانال در 8 اهم و دو خروجی 1600 وات در 4 اهم همراه با صفحه نمایش جهت نمایش وضعیت دستگاه و مق..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1800

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1800

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1800 توان خروجی 2*2700 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1800 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1200 وات در 8 اهم در حا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-2100

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-2100

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-2100 توان خروجی 2*3000 وات در 2 اهم توان خروجی 2*2100 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1400 وات در 8 اهم در حا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-300

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-300

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 500 واتی ارائه کند(100وات)؛همچنین 2 خروجی 300 واتی در 4 اهم(600وات)و 2 خروجی 200 واتی در 8 اهم(400وا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-700

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-700

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-700این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 1000 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 700 واتی در 4 اهم(1400وات)و 2 خروجی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1050

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1050

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 1400 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 1050 واتی در 4 اهم(2100وات)و 2 خروجی 600 واتی در 8 اهم(1200وات)ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1350

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1350

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 1800 واتی ارائه کند؛ همچنین 2 خروجی 1350 واتی در 4 اهم(2700وات) و 2 خروجی 800 واتی در 8 اهم(16..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1350

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1350

آمپلی فایر جی تی آر مدل PW1350 قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 1800 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 1350 واتی در 4 اهم(2700وات)و 2 خروجی 800 واتی در 8..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1700

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1700

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 2200 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 1700 واتی در 4 اهم(3400وات)و 2 خروجی 1000 واتی در 8 اهم(2000وات)ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1900

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1900

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 2400 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 1900 واتی در 4 اهم(3800وات)و 2 خروجی 1200 واتی در 8 اهم(2400وات)ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نمايش 1 تا 25 از 25 (1 صفحه)