پاور آمپلی فایرمقایسه کالا (0)


پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-650

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-650

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-650 توان خروجی 2*950 وات در 2 اهم توان خروجی 2*650 وات در 4 اهم توان خروجی 2*400 در 8 اهم در حالت BRI..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-950

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-950

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-950 توان خروجی 2*1400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*950 وات در 4 اهم توان خروجی 2*600 در 8 اهم در حالت BR..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1300

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1300

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1300 توان خروجی 2*1900 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1300 وات در 4 اهم توان خروجی 2*800 در 8 اهم در حالت BRIDGE..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1600

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1600

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1600 توان خروجی 2*2400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1600 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1000 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1800

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1800

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-1800 توان خروجی 2*2700 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1800 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1200 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-2100

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-2100

پاور آمپلی فایر JTR مدل MX-2100 توان خروجی 2*3000 وات در 2 اهم توان خروجی 2*2100 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1400 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-300

آمپلی فایر JTR مدل PD-300

آمپلی فایر  JTR مدل PD-300 توان خروجی 2*500 وات در 2 اهم توان خروجی 2*300 وات در 4 اهم توان خروجی 2*200 وات در 8 اهم در حالت BR..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-700

آمپلی فایر JTR مدل PD-700

آمپلی فایر  JTR مدل PD-700 توان خروجی 2*1000 وات در 2 اهم توان خروجی 2*700 وات در 4 اهم توان خروجی 2*400 وات در 8 اهم در حا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1050

آمپلی فایر JTR مدل PD-1050

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1050 توان خروجی 2*1400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1050 وات در 4 اهم توان خروجی 2*600 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1350

آمپلی فایر JTR مدل PD-1350

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1350 توان خروجی 2*1800 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1350 وات در 4 اهم توان خروجی 2*800 وات در 8 اهم در حالت..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1700

آمپلی فایر JTR مدل PD-1700

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1700 توان خروجی 2*2200 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1700 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1000 وات در 8 اهم در..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1900

آمپلی فایر JTR مدل PD-1900

آمپلی فایر  JTR مدل PD-1900 توان خروجی 2*2400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1900 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1200 وات در 8 اهم در ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-650

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-650

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-650 توان خروجی 2*950 وات در 2 اهم توان خروجی 2*650 وات در 4 اهم توان خروجی 2*400 وات در 8 اهم در حالت B..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-950

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-950

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-950 توان خروجی 2*1400 وات در 2 اهم توان خروجی 2*950 وات در 4 اهم توان خروجی 2*600 وات در 8 اهم در حالت..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1300

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1300

پاور آمپلی فایر JTR سری PMC یک آمپلی فایر قدرت است با کلاس کاری تقویت کنندگی H است.پاور JTR مدل های PMC قوی ترین آمپلی فایر با کیفیت بالا و حذف نویز..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1600

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1600

پاور آمپلیفایر سری PMC مدل 1600 با دو خروجی 1000 وات در هر کانال در 8 اهم و دو خروجی 1600 وات در 4 اهم همراه با صفحه نمایش جهت نمایش وضعیت دستگاه و ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1800

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1800

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-1800 توان خروجی 2*2700 وات در 2 اهم توان خروجی 2*1800 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1200 وات در 8 اهم در حا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-2100

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-2100

آمپلی JTR سری PMC مدل PMC-2100 توان خروجی 2*3000 وات در 2 اهم توان خروجی 2*2100 وات در 4 اهم توان خروجی 2*1400 وات در 8 اهم در حا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-300

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-300

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 500 واتی ارائه کند(100وات)؛همچنین 2 خروجی 300 واتی در 4 اهم(600وات)و 2 خروجی 200 واتی در 8 اهم(400وا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-700

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-700

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-700این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 1000 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 700 واتی در 4 اهم(1400وات)و 2 خروجی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1050

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1050

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 1400 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 1050 واتی در 4 اهم(2100وات)و 2 خروجی 600 واتی در 8 اهم(1200وات)ای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1350

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1350

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 1800 واتی ارائه کند؛ همچنین 2 خروجی 1350 واتی در 4 اهم(2700وات) و 2 خروجی 800 واتی در 8 اهم(16..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1700

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1700

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 2200 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 1700 واتی در 4 اهم(3400وات)و 2 خروجی 1000 واتی در 8 اهم(2000وات)ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1900

پاور آمپلی فایر مدل JTR-PW-1900

این آمپلی فایر قادر است در 2 اهم به شما دو خروجی 2400 واتی ارائه کند؛همچنین 2 خروجی 1900 واتی در 4 اهم(3800وات)و 2 خروجی 1200 واتی در 8 اهم(2400وات)ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نمايش 1 تا 24 از 24 (1 صفحه)