باند پسیومقایسه کالا (0)


باند 10 اینچ پسیو JTR-JW300P

باند 10 اینچ پسیو JTR-JW300P

باند 10 اینچ پسیو JTR-JW300Pباند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل JW300Pساخت حرفه ای بدنه با کیفیت ساخت بالا و متریال با کیفیتکیفیت بالای قطعات و مونتاژ تضمی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 12 اینچ پسیو JTR-JW400P

باند 12 اینچ پسیو JTR-JW400P

باند تووی جی تی آر مدل JW400P همراه با ووفر 12 اینچ و تیوتر 1.75 اینچ تیتانیومی که توسط یک کراس آور تفکیک فرکانسی شده و صدای خروجی از کیفیت بالایی برخ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 15 اینچ پسیو JTR-JW600P

باند 15 اینچ پسیو JTR-JW600P

باند 15 اینچ پسیو JTR-JW600P باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل JW600P دور سیم پیچی بالا و نسوز ووفر 15 اینچ با شاسی آلومینیومی تیوتر 3 ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 12 اینچ پسیو JTR-SSW350P

باند 12 اینچ پسیو JTR-SSW350P

باند 12 اینچ پسیو JTR-SSW350P باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SSW350P وزن سبک جنس بدنه پلی اتیلن دور سیم پیچی بالا و نسوز تیوتر 44 میل..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 15 اینچ پسیو JTR-SSW500P

باند 15 اینچ پسیو JTR-SSW500P

باند 15 اینچ پسیو JTR-SSW500Pباند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SSW500Pدور سیم پیچی بالا و نسوزجنس بدنه پلی اتیلنتیوتر  2 اینچیووفر 15 اینچ با شاسی آ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 15 اینچ پسیو JTR-SSW700P

باند 15 اینچ پسیو JTR-SSW700P

باند 15 اینچ پسیو JTR-SSW700Pباند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SSW700Pدور سیم پیچی بالا و نسوزتیوتر  1.4 اینچیجنس بدنه پلی اتیلنووفر 15 اینچ با شاس..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 10 اینچ پسیو JTR-SLX10300P

باند 10 اینچ پسیو JTR-SLX10300P

باند 10 اینچ پسیو JTR-SLX10300Pباند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SLX10300Pووفر 10 اینچ تیوتر  1.7 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 120 دسی بل..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 12 اینچ پسیو JTR-SLX12400P

باند 12 اینچ پسیو JTR-SLX12400P

باند 12 اینچ پسیو JTR-SLX12400Pباند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SLX12400Pووفر 12 اینچتیوتر  1.7 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 128 دسی بلرنج..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 15 اینچ پسیو JTR-SLX15600P

باند 15 اینچ پسیو JTR-SLX15600P

باند 15 اینچ پسیو JTR-SLX15600Pباند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SLX15600Pووفر 15 اینچ تیوتر  3 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 128 دسی بلرنج..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 2 * 15 اینچ پسیو JTR-SLX152X600

باند 2 * 15 اینچ پسیو JTR-SLX152X600

باند 2 * 15 اینچ پسیو JTR-SLX152X600باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SLX152X600دو عدد ووفر 15 اینچ تیوتر  3 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 15 اینچ پسیو JTR-JMR6000

باند 15 اینچ پسیو JTR-JMR6000

باند 15 اینچ پسیو JTR-JMR6000باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل JMR6000ووفر 15 اینچ تیوتر  2 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 128 دسی بلجنس بد..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 2 * 15 اینچ پسیو JTR-JMR12000

باند 2 * 15 اینچ پسیو JTR-JMR12000

باند 2 * 15 اینچ پسیو JTR-JMR12000باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SLX152X600دو عدد ووفر 15 اینچ تیوتر  3 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 10..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 12 اینچ پسیو JTR-JMR3000

باند 12 اینچ پسیو JTR-JMR3000

باند 12 اینچ پسیو JTR-JMR3000باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل JMR3000ووفر 12 اینچ تیوتر  2 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 128 دسی بلجنس ب..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 10 اینچ پسیو JTR-JMR2000

باند 10 اینچ پسیو JTR-JMR2000

باند 10 اینچ پسیو JTR-JMR2000باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل JMR2000ووفر 10 اینچ تیوتر  1.3 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 108 دسی بلجنس..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

باند 15*8 اینچ پسیو JTR-SPD3000

باند 15*8 اینچ پسیو JTR-SPD3000

باند 15*8 اینچ پسیو JTR-SPD3000باند 2WAY حرفه ای جی تی آر مدل SPD3000ووفر 15  و 8 اینچ تیوتر  3 اینچیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 128 ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

ساب ووفر پسیو 15 اینچ JTR-SU-600-P

ساب ووفر پسیو 15 اینچ JTR-SU-600-P

ساب ووفر پسیو 15 اینچ JTR-SU-600-Pساب ووفر حرفه ای جی تی آر مدل SU-600-Pووفر 15  اینچ آلومینیومیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 128 دسی بلرنج ف..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

ساب ووفر پسیو 18 اینچ JTR-SU-800-P

ساب ووفر پسیو 18 اینچ JTR-SU-800-P

ساب ووفر پسیو 18 اینچ JTR-SU-800-Pساب ووفر حرفه ای جی تی آر مدل SU-800-Pووفر 18  اینچ آلومینیومیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 126 دسی بلرنج ف..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

ساب ووفر پسیو 2*15 اینچ JTR-SU-1200-P

ساب ووفر پسیو 2*15 اینچ JTR-SU-1200-P

ساب ووفر پسیو 2*15 اینچ JTR-SU-1200-Pساب ووفر حرفه ای جی تی آر مدل SU-1200-Pدو عدد ووفر 15  اینچ آلومینیومیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 128 ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

ساب ووفر پسیو 2*18 اینچ JTR-SU-1600-P

ساب ووفر پسیو 2*18 اینچ JTR-SU-1600-P

ساب ووفر پسیو 2*18 اینچ JTR-SU-1600-Pساب ووفر حرفه ای جی تی آر مدل SU-1600-Pدو عدد ووفر 18  اینچ آلومینیومیدور سیم پیچی بالا و نسوزشدت صدای 126 ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)