تنظیم افکت مداحی میکسر و پاورمیکسر JTR

تنظیم افکت مداحی میکسر و پاورمیکسر JTR
تنظیم افکت مداحی میکسر و پاورمیکسر JTR

افکت های شماره 50 تا 60 مناسب مداحی می باشد که با توجه به نوع جلسه تنظیم می شود .

تنظیم افکت روضه JTR :

شماره افکت را بر روی شماره 60 قرار دهید و از لاین میکروفون ولوم مربوط به افکت را بر روی شماره 4 تا 5 قرار دهید و فیدر افکت ( ولوم افکت سبز رنگ ) را روی شماره صفر قرار دهید .

توجه داشته باشید هرچه ولوم افکت لاین بیشتر باشد اولین حرف مداح بلندتر تکرار می شود ، افکت را طوری تنظیم نمایید تا صدا واضح تر به گوش برسد .

 افکت ضمینه و واحد :

جهت تنظیم افکت میکسر JTR جهت واحد و زمینه شماره 50 مناسب می باشد و ولوم کنترل افکت لاین برروی شماره 4 یا 5 باشد در صورتی که افکت 50 مورد تایید مداح نبود از افکت شماره 60 استفاده نمایید و فیدر افکت ( ولوم افکت سبز رنگ ) را روی شماره صفر قرار دهید .

شماره های 60- 59-58- 50

 

افکت شور میکسر JTR

جهت تنظیم افکت میکسر JTR جهت مداحی شور شماره افکت 50 مناسب می باشد و ولوم کنترل افکت لاین برروی شماره 6 تا 7 باشد و فیدر افکت ( ولوم افکت سبز رنگ ) را روی شماره پنج کوچکتر از صفر قرار دهید .

 

افکت ذکر میکسر JTR

جهت تنظیم افکت میکسر JTR جهت ذکر شماره افکت 60 مناسب می باشد و ولوم کنترل افکت لاین برروی شماره 8 باشد و فیدر افکت ( ولوم افکت سبز رنگ ) را روی شماره پنج بزرگتر از صفر قرار دهید

افکت قرآن و سرود میکسر JTR

جهت تنظیم افکت میکسر JTR جهت قرآن و سرود شماره افکت 58 و 59 مناسب می باشد .

 

واحد آموزش JTR

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.