تنظیم میکسر و پاورمیکسر JTR

آموزش تنظیم پاور میکسرJTR

هر کسی میتواند با چرخاندن فیدرهای برروی دستگاه صوت در صدا تغییر ایجاد کند اما واقعا تنظیم صدا به چه صورتی باید باشد 

در این مقاله به معرفی و اموزش گزینه های دستگاه پاور میکسر JTR میپردازیم .

این دستگاه دارای ده خط ورودی است و دارای ورودی های بنون و کنون میباشد هر خط دارای یک فیدراندازه ی صدا میباشد که به طور جداگانه میزان صدای هر خط را تغییر میدهد در اخر نیز ورودی مستر ما میباشد که با استفاده از ان میتوان تمام ورودی های گرفته شده از هر ده خط را تغییر داد حال به بررسی جداگانه ی هر خط میپردازیم .

هر کدام از خط های ورودی دارای خروجی مونو میباشند برای مثال در زمان پخش زنده اگر انکس که موسیقی را اجرا میکند نیاز داشت تا صدای خودش را بشنود شما میتوانید با استفاده از خروجی مونو صدای همان خط را به گوش اجرا کننده انتقال دهید البته به این نکته هم اشاره کنیم که هر خط دارای دو خروجی مونو میباشد وشما میتوانید از هر خط چند ارتباط به صورت سری بگیرید ویا اینکه از هر دو خط استفاده کنید همچنین به این نکته نیز اشاره کنیم که باندهای اکتیو میتوانند این خروجی را دریافت کنند واین خروجی به پاور دستگاه اتصالی ندارد همچنین دستگاه دارای خروجی های دیگری مانند مستربی و AUXنیز هست هر خط دارای گزینه ی PANمیباشد که اگر صدا را به صورت چپ و راست ویا به عبارتی استریو بگیریم با این گزینه میتوانیم همزمان به افزایش وکاهش تقویت چپ و راست بپردازیم .

 در بخش بالایی هر خط از دستگاه گزینه ی GAINمیباشد که حجم کلی ورودی صدا را تغییر میدهد البته به این نکته اشاره کنیم که خیلی ها فکر میکنند که کار این گزینه همان کار فیدر اندازه ی صدا میباشد که کاملا در اشتباه هستند زیرا این گزینه حجم کلی صدا را تغییر میدهد و اینکه همچون دروازه ی ورودی هر خط میباشد 

 هر صدایی  دارای یک نموداریست که صداهای بم و زیر و میان ایندو را در بر میگیرد دراین دستگاه نیز این سه گزینه قرار دارند که میتوان با کمک ان به تقویت و یا کاهش تقویت هر یک از این سه پرداخت و با نام های HIبرای قسمت زیر و MIDبرای قسمت میانی و LOبرای قسمت بم و کلفت  نشان داده میشود البته گزینه ی دیگری نیز در کنار MIDوجود دارد که در ارتباط با دامنه ی MIDعمل میکند 

همچنین هر خط دارای گزینه ی FXویا همان افکت میباشد که این گزینه درهر خط دارای دو افکت است یعنی میتوان به هر خط دو افکت داد و دو عدد فیدر برای در بر گرفتن کل افکت های خط ها در کنار مونو و مستر قرار دارد با استفاده از منوی افکت ها در دستگاه که بعد به صورت کلی توضیح میدهیم افکت را انتخاب نموده و در هر خط قرار میگیرد 

اگر دقت کرده باشید هر خط دارای دو گزینه ی  MUTE , PFLاست. که به توضیح ان میپردازیم با MUTE که حتما اشنا هستید این گزینه در هر خط قرار دارد و با زدن ان در هر خط صدای همان خط قطع میشود

گزینه ی  PFLنیز در هر خط قرار دارد و پس از فعال کردن ان در یکی از ردیف های LED های مستر قرار میگیرد وبه معنای صدای بعد از هر گیت هر خط میباشد ورودی دیگری نیز در دستگاه هست به نام PHONE که پس از فعال نمودن گزینه صدا را میتوان از طریق هدست شنید .هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.